ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การบริหารงานและการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
E-SERVICE
การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่วเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 44.200.168.16
คุณเข้าชมลำดับที่ 919,686

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สนทนา
Document Archives


  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายอดุลย์ เชิญรัมย์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง


นายไพฑูล เพียรสูงเนิน
รองประธานสภา อบต.โคกกลาง


นายอนุภาพ บุญสังข์
ส.อบต. หมู่ที่ 1 บ้านโคกกลาง


นายอดุลย์ เชิญรัมย์
ส.อบต.หมู่ที่ 2 บ้านขี้ตุ่น


นายสมัคร บุราญรูป
ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้านสำโรง


นายธนกร ดำรงค์สุขค้ำคูณ
ส.อบต.หมู่ที่ 4 บ้านหนองฟักทอง
โทรศัพท์ : 0878727266


นางปราณี แสงอรุณ
ส.อบต.หมู่ที่ 5 บ้านดอนลอย


นางวณิฐา แก้วกล้า
ส.อบต.หมู่ที่ 6 บ้านโกรกประดู่


นายวิลัย ปัจฉิมชาติ
ส.อบต.หมู่ที่ 7 บ้านกวางงอย


นายเด่น บุญไธสง
ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้านหนองโดนน้อย
โทรศัพท์ : 0810708161


นายไพรัตน์ ละเอียด
ส.อบต.หมู่ที่ 9 บ้านหนองขวาง
โทรศัพท์ : 0929122413


นางนกแก้ว เตียงงา
ส.อบต.หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลวง


นายไพฑูล เพียรสูงเนิน
ส.อบต.หมู่ที่ 11 บ้านเก่า


นายมานะ สูนย์รัมย์
ส.อบต.หมู่ที่ 12 บ้านโคกกลางน้อย
โทรศัพท์ : 0801602466


นางสาวอนันตญา กุ้งมะเริง
ส.อบต.หมู่ที่ 13 บ้านกวางงอยพัฒนา


นายสิงทอง สถาน
ส.อบต.หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ขี้ตุ่น


นางจันรา สุดตาซ้าย
ส.อบต.หมู่ที่ 15 บ้านไทรงาม


นางสาวสุบับ น้อยใส
ส.อบต.หมู่ที่ 16 บ้านร่มเย็น
ผู้บริหาร

นายเจริญ สุขวิบูลย์
นายก อบต.โคกกลาง 063 749 1649

นายผดุง โรมกลาง
รองนายก อบต.โคกกลาง 089 021 8997

นายจักร นาคินชาติ
รองนาย อบต.โคกกลาง 085 201 9718

นายสมบัติ เทียบทอง
เลขานายก อบต.โคกกลาง 064 431 6576
สายตรงผู้บริหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
รวมลิงค์ต่าง ๆ
ท้องถิ่นไทย ข้อกฏหมาย
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและพัฒนารายได้
รวมลิงค์ต่าง ๆ
รายงานการประชุมสภาฯ
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง หมู่ที่1 ถนนลำปลายมาศ-นางรอง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-666273   Fax : 044-666273
Email : kokklang044666273@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.