ข้อมูล ITA
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การปฏิบัติงาน
E-SERVICE
งานจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน


  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายอดุลย์ เชิญรัมย์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง


นายไพฑูล เพียรสูงเนิน
รองประธานสภา อบต.โคกกลาง


นายบริรักษ์ สาระวิถี
เลขานุการสภา อบต.โคกกลาง ปลัด อบต.โคกกลาง


นายอนุภาพ บุญสังข์
ส.อบต. หมู่ที่ 1 บ้านโคกกลาง


นายอดุลย์ เชิญรัมย์
ส.อบต.หมู่ที่ 2 บ้านขี้ตุ่น


นายสมัคร บุราญรูป
ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้านสำโรง


นายธนกร ดำรงค์สุขค้ำคูณ
ส.อบต.หมู่ที่ 4 บ้านหนองฟักทอง
โทรศัพท์ : 0878727266


นางปราณี แสงอรุณ
ส.อบต.หมู่ที่ 5 บ้านดอนลอย


นางวณิฐา แก้วกล้า
ส.อบต.หมู่ที่ 6 บ้านโกรกประดู่


นายวิลัย ปัจฉิมชาติ
ส.อบต.หมู่ที่ 7 บ้านกวางงอย


นายเด่น บุญไธสง
ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้านหนองโดนน้อย
โทรศัพท์ : 0810708161


นายไพรัตน์ ละเอียด
ส.อบต.หมู่ที่ 9 บ้านหนองขวาง
โทรศัพท์ : 0929122413


นางนกแก้ว เตียงงา
ส.อบต.หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลวง


นายไพฑูล เพียรสูงเนิน
ส.อบต.หมู่ที่ 11 บ้านเก่า


นายมานะ สูนย์รัมย์
ส.อบต.หมู่ที่ 12 บ้านโคกกลางน้อย
โทรศัพท์ : 0801602466


นางสาวอนันตญา กุ้งมะเริง
ส.อบต.หมู่ที่ 13 บ้านกวางงอยพัฒนา


นายสิงทอง สถาน
ส.อบต.หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ขี้ตุ่น


นางจันรา สุดตาซ้าย
ส.อบต.หมู่ที่ 15 บ้านไทรงาม


นางสาวสุบับ น้อยใส
ส.อบต.หมู่ที่ 16 บ้านร่มเย็น
สายตรงผู้บริหาร
แจ้งการทุจริต
ช่องทางการสื่อสาร
รวมลิงค์ต่าง ๆ
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ท้องถิ่นไทย ข้อกฏหมาย
ขออนุญาตก่อสร้าง และติดตั้งป้ายโฆษณา
รายงานการประชุมสภาฯ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 18.232.127.73
คุณเข้าชมลำดับที่ 812,894

ARCHIVE
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง หมู่ที่1 ถนนลำปลายมาศ-นางรอง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-666273   Fax : 044-666273
Email : kokklang044666273@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.