ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การบริหารงานและการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
E-SERVICE
การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่วเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 44.200.168.16
คุณเข้าชมลำดับที่ 919,689

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สนทนา
Document Archives  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.หล่อยูง ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 27 มีนาคม 2566
โครงการรณรงค์ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ และลดอุบัติเหตุทางถนน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
ประชุมประชาคมระดับตำบล ครั้งที่2/2566 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
เมื่อวันที่14 มีนาคม 2566 งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในระดับครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 9 มีนาคม 2566 พิธีมอบใบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health AccreditationEHA) ประจำปี 2565
โครงการสร้างชุมชนให้น่าอยู่เรียนรู้ภูมิปัญญา
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3 มีนาคม 2566
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนโคกกลาง จัดทำโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่เรียนรู้ภูมิปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่่ 8 มีนาคม2566
ประชุมรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว แผนงานการเกษตร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง 21 กุมภาพันธ์ 2566

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ต่อไป
ผู้บริหาร

นายเจริญ สุขวิบูลย์
นายก อบต.โคกกลาง 063 749 1649

นายผดุง โรมกลาง
รองนายก อบต.โคกกลาง 089 021 8997

นายจักร นาคินชาติ
รองนาย อบต.โคกกลาง 085 201 9718

นายสมบัติ เทียบทอง
เลขานายก อบต.โคกกลาง 064 431 6576
สายตรงผู้บริหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
รวมลิงค์ต่าง ๆ
ท้องถิ่นไทย ข้อกฏหมาย
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและพัฒนารายได้
รวมลิงค์ต่าง ๆ
รายงานการประชุมสภาฯ
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง หมู่ที่1 ถนนลำปลายมาศ-นางรอง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-666273   Fax : 044-666273
Email : kokklang044666273@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.