ข้อมูล ITA
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การปฏิบัติงาน
E-SERVICE
งานจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565  เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ดำเนินกิจกรรม Kick off ขยะเปียกลดโลกร้อน ณ พื้นที่บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ ๒ ให้ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก แจกแผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์ สาธิตการจัดทำถังขยะเปียก รวมถึงเชิญชวนทุกครัวเรือนสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมกันนี้ สนง.อบต.ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก จำนวน ๓ ใบ รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกกลาง ได้ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกสำหรับทิ้งเศษอาหาร จำนวน ๒ ใบ
โครงการฝึกอบรมการจัดการฟาร์มโค ประจำปี  ๒๕๖6 วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โดมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยการบริหารงานของ นายกเจริญ สุขวิบูลย์ มอบหมายให้ นายอานุภาพ บุญสังข์ ส.อบต ม.1 นางสาวอำพร ราชประโคน หัวหน้าสำนักปลัด นายทรงพล ชัยพัฒน์ปรีชา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายบุญทัน แสงดาว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขต ต.โคกกลาง โดยได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
      วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 12 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง​ ได้ดำเนินการจัดพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดพัฒนวนาราม ตำบลโคกกลาง  โดย​ นายเจริญ สุขวิบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และพุทธศาสนิกชน จำนวน 90 คน ร่วมพิธีรับฟังพระธรรมเทศนาฯ โดยมี พระครูปริยัติวีรธรรม ฐานวีโร เจ้าคณะตำบลโคกกลาง แสดงเทศน์ฯ
ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 8.00น. นายเจริญ สุขวิบูลย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nation Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ  ลานหน้าเสาธง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
ฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการมี่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  ณ ศาลาประชาคม ม.2 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ทำดอกไม้จันท์ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม)  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
แจ้งการทุจริต
ช่องทางการสื่อสาร
รวมลิงค์ต่าง ๆ
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ท้องถิ่นไทย ข้อกฏหมาย
ขออนุญาตก่อสร้าง และติดตั้งป้ายโฆษณา
รายงานการประชุมสภาฯ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.232.127.73
คุณเข้าชมลำดับที่ 812,899

ARCHIVE
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง หมู่ที่1 ถนนลำปลายมาศ-นางรอง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-666273   Fax : 044-666273
Email : kokklang044666273@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.