ข้อมูล ITA
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การบริหารงานและการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
E-SERVICE
การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน


  หน้าแรก     Pictures 
Pictures
Pictures  
     พระบรมฉายาลักษณ์ ร.10เปิดอ่าน
     พระบรมฉายาลักษณ์เปิดอ่าน
     เจตจำนงเปิดอ่าน
     No giftเปิดอ่าน
     การมีส่่วนร่วมเปิดอ่าน
     การมีส่่วนร่วมเปิดอ่าน
     การมีส่่วนร่วมเปิดอ่าน
     การมีส่่วนร่วมเปิดอ่าน
     logo youtubeเปิดอ่าน
     Logoเปิดอ่าน
     Logo lineเปิดอ่าน
     Youtubeเปิดอ่าน
     Facebookเปิดอ่าน
     Line@เปิดอ่าน
     Logoเปิดอ่าน
     โครงสร้าง 3เปิดอ่าน
     โครงสร้าง 2เปิดอ่าน
     โครงสร้าง 1เปิดอ่าน
     34เปิดอ่าน
     โครงสร้างตรวจสอบภายในเปิดอ่าน
     โครงสร้างกองคลังเปิดอ่าน
     โครงสร้าง สป.เปิดอ่าน
     แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตตรากำลัง 3 ปีเปิดอ่าน
     โครงสร้างกองสวัสดิการเปิดอ่าน
     โครงสร้างกองการศึกษาเปิดอ่าน
     โครงสร้าง กองสาธาเปิดอ่าน
     โครงสร้าง กองช่างเปิดอ่าน
     โครงสร้างส่วนราชการเปิดอ่าน
     โครงสร้างเปิดอ่าน
     โครงสร้างการบริหารเปิดอ่าน
     โครงสร้างส่วนราชการเปิดอ่าน
     รางวัลหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดินเปิดอ่าน
ผู้บริหาร

นายเจริญ สุขวิบูลย์
นายก อบต.โคกกลาง 063 749 1649

นายผดุง โรมกลาง
รองนายก อบต.โคกกลาง 089 021 8997

นายจักร นาคินชาติ
รองนาย อบต.โคกกลาง 085 201 9718

นายสมบัติ เทียบทอง
เลขานายก อบต.โคกกลาง 064 431 6576
สายตรงผู้บริหาร
แจ้งการทุจริต
ช่องทางการสื่อสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
รวมลิงค์ต่าง ๆ
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ท้องถิ่นไทย ข้อกฏหมาย
ขออนุญาตก่อสร้าง และติดตั้งป้ายโฆษณา
รายงานการประชุมสภาฯ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.208.132.74
คุณเข้าชมลำดับที่ 771,606

ARCHIVE
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง หมู่ที่1 ถนนลำปลายมาศ-นางรอง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-666273   Fax : 044-666273
Email : kokklang044666273@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.