ข้อมูล ITA
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การปฏิบัติงาน
E-SERVICE
งานจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน


  หน้าแรก     งานสภา 
งานสภา
งานสภา  
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25๖5 วันพุธที่ 10 สิงหาคม 25๖5เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25๖5 วันพุธที่ 15 มิถุนายน 25๖5เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง สมัยวิสามัญ สมัย1/2565เปิดอ่าน
     เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง สมัยวิสามัญ สมัย1/2565เปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งเลขาสภาเปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาเปิดอ่าน
     เรียกประชุมสภาครั้งแรกเปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร
แจ้งการทุจริต
ช่องทางการสื่อสาร
รวมลิงค์ต่าง ๆ
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ท้องถิ่นไทย ข้อกฏหมาย
ขออนุญาตก่อสร้าง และติดตั้งป้ายโฆษณา
รายงานการประชุมสภาฯ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.232.127.73
คุณเข้าชมลำดับที่ 812,956

ARCHIVE
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง หมู่ที่1 ถนนลำปลายมาศ-นางรอง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-666273   Fax : 044-666273
Email : kokklang044666273@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.