แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ข้อมูล ITA
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การบริหารงานและการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
E-SERVICE
การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่วเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แบบสำรวจความพึงพอใจ
สนทนา
รวมลิงค์ต่าง ๆ
แบบสอบถาม


  หน้าแรก     ITA 2566 

ITA 2566
ลิงค์  
 ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
    01 โครงสร้าง
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    o2 ข้อมูลผู้บริหาร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    03 อำนาจหน้าที่
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    05 ข้อมูลการติดต่อ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การประชาสัมพันธ์
    07 ข่าวประชาสัมพันธ์
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    08 Q&A
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    09 Social Network
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    o10 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน การดำเนินงาน
    011 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    012 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การปฏิบัติงาน
    014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    015 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    017 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    018 E-Service
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตัวชี้วัดที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด
    019 แผนการจัดซื้อจัดจ้าหรือแผนการจัดหาพัสดุ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    020 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    023 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    024 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    025 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    026 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
    o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    028 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตัวชี้วัดที่10 .1การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 นโยบาย No Gift Policy
    o31 การประกาศเจตนารมร์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    032 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    033 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤต
    034 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 แผนป้องกันการทุจริต
    036 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    037 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    o41 การประเมินจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
    o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อมูลผู้บริหาร

นายเจริญ สุขวิบูลย์
นายก อบต.โคกกลาง 063 749 1649

นายผดุง โรมกลาง
รองนายก อบต.โคกกลาง 089 021 8997

นายจักร นาคินชาติ
รองนายก อบต.โคกกลาง 085 201 9718

นายสมบัติ เทียบทอง
เลขานายก อบต.โคกกลาง 064 431 6576
สายตรงผู้บริหาร
ติดต่อผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น
รพ.สต.ในเขตตำบล
โรงเรียนในเขตตำบล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิค
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานการประชุมสภาฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ช่องทางการสื่อสาร
ลิ้ง หน่วยงานราชการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 34.236.191.0
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,697,688

รวมลิงค์ต่าง ๆ
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์   
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง หมู่ที่1 ถนนลำปลายมาศ-นางรอง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-666273   Fax : 044-666273
Email : kokklang044666273@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.